BMW prietaisų skydelio šleifas

Skirtas remontuoti spidometro pixelius

Tinka E38-E39-E53 (X5)